NASDA software

Řízení bezpečnosti IT | Vývoj a implementace aplikací | Datové sklady

Služby


Posouzení kompletní IT ochrany a definovaných informačních systémů a informací, které jsou v nich uchovávány, zpracovávány a mezi nimi vyměňovány

Analýza, návrh, implementace a provoz aplikací s ohledem na stávající stav provozovaných aplikací včetně požadovaných vazeb na okolí

Analýza a návrh koncepce celkové architektury datového skladu s ohledem na stávající stav rozvoje datového skladu

Řízení bezpečnosti IT

Vývoj a implementace aplikací

Datové sklady

Posouzení kompletní IT ochrany a definovaných informačních systémů a informací, které jsou v nich uchovávány, zpracovávány a mezi nimi vyměňovány z pohledu zabezpečení

- vnitřní sítě před možným napadením z vnější sítě
- definovaných systémů před možnou ztrátou dat či zneužitím dat v systémech uložených, posouzení zabezpečení komunikace mezi nimi
- vnitřní sítě před možným napadením z vnitřní sítě

Provedení zátěžových a (nebo) penetračních testů dle metodiky CVSS a zjištění stavu bezpečnosti z pohledu:

- integrity a autenticity
- dostupnosti
- důvěrnosti

a vytvoření dokumentu s kompletním přehledem provedených testů, definicí slabých míst (potenciálních hrozeb) dle kritičnosti vyplývajících z nálezů včetně doporučených kroků k jejich odstranění

Analýza, návrh a implementace aplikace s ohledem na stávající stav provozovaných aplikací včetně požadovaných vazeb na okolní aplikace.

Provedení as-is analýzy, zpracování návrhů, implementace, provoz

- analýza současného stavu, požadavků na funkcionalitu
- návrh celkové architektury aplikace (konceptuální model)
- detailní popis aplikace
- implementace
- školení a adaptace uživatelů
- testování, pilotní provoz
- migrace dat
- nasazení do rutinního provozu
- provoz, údržba, další rozvoj

Analýza a návrh koncepce celkové architektury datového skladu s ohledem na stávající stav rozvoje datového skladu

Provedení as-is analýzy, zpracování koncepčních návrhů v oblastech

- celkové architektury
- logiky struktury načítaných dat
- technického řešení způsobu načítání dat
- validací a transformací dat
- způsobu uložení dat
- způsobu prezentace dat (Reporty)
- jednotné dokumentace